mts112
mts112

ฟอร์มูล่าวัน, เอฟไอเอ และทีมแข่งรถสูตรหนึ่ง เตรียมหารือเพื่อตัดสินใจลงมติในเรื่อง การแช่แข็งเครื่องยนต์, การเคาะปฏิทินฟอร์มูล่าวันขั้นสุดท้ายในปี 2021 และการหาแนวทางความเป็นไปได้ของการเพิ่ม “สปรินต์เรซ” ในวันนี้

การประชุมดังกล่าวมีขึ้นระหว่าง ฝ่ายบริหารฟอร์มูล่าวัน, ทีมแข่ง และ สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (เอฟไอเอ) เพื่อลงมติสำหรับทิศทางในอนาคตของศึกรถสูตรหนึ่งซึ่งจะมีผลโดยตรงในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

By system